Wederpartij aansprakelijk stellen? Sincerus Letselschade!

Aansprakelijk stellen

Wilt u de andere partij aansprakelijk stellen voor de opgelopen schade na een aanrijding of ander ongeval buiten uw schuld? Sincerus Letselschade biedt hierbij kosteloos de juiste ondersteuning! Wanneer de wederpartij de veroorzaker is van het ongeval, heeft u recht op vergoeding van de werkelijk geleden en te lijden schade. Omdat het veelal om ingewikkelde materie gaat en u als eisende partij een aantal dingen dient aan te tonen volgens de bewijslast, is het verstandig om hierbij een letselschadespecialst in te schakelen. Sincerus Letselschade heeft alle expertise in huis om de wederpartij aansprakelijk te stellen, zodat u krijgt waar u recht op heeft!

Aansprakelijk stellen schade

Wij staan voor u klaar om u te helpen aan een rechtvaardige schadevergoeding! Bij het aansprakelijk stellen schade, doet u er verstandig aan om een specialist in te schakelen. Als eisende partij dient u namelijk volgens het Nederlandse recht aan te tonen dat de wederpartij aansprakelijk is voor het ongeval, dat er een causaal verband bestaat tussen het ongeval en uw letsel / schade en welke materiële en/of immateriële schade u lijdt of heeft geleden. Omdat de bewijslast bij elk van deze drie punten bij u als schuldeiser ligt, is het van belang dat u zich goed laat vertegenwoordigen, zodat u de andere partij kunt aansprakelijk stellen. Schade en letsel dat u heeft opgelopen naar aanleiding van het ongeval dienen vergoed te worden door de tegenpartij. Deze schadevergoeding kan bestaan uit kosten als:

  • Smartengeld
  • Medische kosten
  • Materiële schade
  • Inkomensschade
  • Verlies zelfwerkzaamheid
  • Wettelijke rente
  • Kosten voor deskundige bijstand

Aansprakelijk stellen bedrijf

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een bedrijf aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Om ervoor te zorgen dat het bedrijf opdraait voor de gemaakte kosten, bent u bij Sincerus Letselschade aan het juiste adres. De eerste stap is altijd het aansprakelijk stellen bedrijf. Doordat wij niet alleen deskundig, maar ook ervaringsdeskundigen zijn, weten wij precies wat er nodig is voor het aansprakelijk stellen bedrijf en kunnen wij ons goed inleven in uw situatie. Hierdoor sluit onze dienstverlening goed aan bij uw behoeften en kunnen wij een maximale vergoeding nastreven!

Aansprakelijk stellen gemeente

Wanneer u schade lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente, kunt u deze aansprakelijk stellen. Omdat u zelf waarschijnlijk niet over voldoende kennis beschikt om te beoordelen of de gemeente aansprakelijk is voor de te vergoedden schade, biedt Sincerus Letselschade uitkomst! Bij het aansprakelijk stellen gemeente hanteren wij alle wetten en regels die van toepassing zijn, waardoor wij in staat zijn om een rechtvaardige schadevergoeding voor u te realiseren. Doordat wij kleinschalig en nuchter zijn houden wij onze kosten laag, wat inhoudt dat wij meer tijd te besteden hebben aan uw schadezaak en wij geheel kosteloos voor u kunnen werken! Wilt u uw schadesituatie met ons bespreken? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies!

Direct antwoord op al uw vragen

Scroll naar boven