Schadevergoeding aanvragen? Sincerus Letselschade

Waar heeft u recht op?

Indien er een andere partij aansprakelijk is voor uw ongeval, dan heeft u recht op vergoeding van de werkelijk geleden en te lijden schade. Daarnaast dienen ook de kosten van het inschakelen van een belangenbehartiger door de tegenpartij vergoed te worden. Dit staat volledig los van uw schadevergoeding.

remco-verwijk
schade-factoren-brief

Schadefactoren

De totale schadevergoeding bestaat meestal uit verschillende schadefactoren. Hieronder een overzicht van de factoren waaruit een schadevergoeding kan bestaan:
kosten (bv reiskosten, medische kosten etc.) schade aan materiële zaken (bv kledingschade, fietsschade etc.)
verlies arbeidsvermogen (bv. inkomensschade)
verlies zelfwerkzaamheid (bv. hulp in de huishouding, zelf niet kunnen klussen)
smartengeld (immateriële schade)
wettelijke rente
buitengerechtelijke kosten (kosten van inschakeling belangenbehartiger)

Laat uitrekenen waar u recht op heeft!

Wij geven u graag geheel vrijblijvend een eerste indicatie van de hoogte van uw schadevergoeding. Naar uw wens kan dit telefonisch of tijdens een bezoek aan huis. Onze dienstverlening kost u niets! Bel 085 – 760 60 13 of vul het contactformulier op deze pagina in.

Direct antwoord op al uw vragen

Scroll naar boven