Ons stappenplan - Sincerus Letselschade

Ons stappenplan

In de meeste letselschadezaken zijn er zeven stappen te onderscheiden in het schaderegelingsproces:

Stap 1: Vrijblijvend eerste advies

Wanneer u letselschade heeft opgelopen, komt u in een onzekere fase terecht. Het ongeval en de daardoor geleden schade leveren vaak een hoop vragen op, waar u zelf geen antwoord op heeft. Sincerus Letselschade biedt u de mogelijkheid om vrijblijvend vragen te stellen aan één van onze letselschadespecialisten. Dit kan telefonisch via 085 – 760 60 13 of via het contactformulier op deze site.

Stap 2: Intakegesprek met een letselschadespecialist

Als na het vrijblijvende advies blijkt dat u recht heeft op schadevergoeding, dan kan er een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats.

Tijdens dit gesprek zal de letselschadespecialist u allerlei vragen stellen. U moet dan denken aan persoonsgegevens en de naam van uw huisarts en specialisten. Maar ook zal er gevraagd worden hoe het letsel is ontstaan en welke schade dit heeft opgeleverd. Aan de hand van deze informatie zal de letselschadespecialist de haalbaarheid van een schadeclaim beoordelen en het beleid voor de zaak bepalen.

Stap 3: Aansprakelijk stellen van de tegenpartij

Op het moment dat wij van mening zijn dat een andere partij aansprakelijk is voor het ontstaan van uw letsel en u ons opdracht geeft uw schade te verhalen, dan zullen wij de tegenpartij aansprakelijk stellen voor het ontstaan van uw letsel. Vanaf dit moment zal Sincerus Letselschade optreden als uw belangenbehartiger en zullen wij u met raad en daad bijstaan gedurende het gehele traject.

Stap 4: Opvragen relevante gegevens

Wij zullen de relevante gegevens voor zowel het ontstaan van het ongeval, als voor de beoordeling van het letsel opvragen. U moet dan denken aan gegevens van de politie en medische gegevens van uw huisarts, fysiotherapeut en specialisten. Ook zullen wij overgaan tot de inventarisatie van uw schade. Vaak zullen inlichtingen worden ingewonnen bij bijvoorbeeld uw werkgever of het UWV.

Stap 5: Aanvraag voorschot

Indien de aansprakelijkheid door de wederpartij is erkend, zal deze wederpartij om een voorschot worden verzocht. Dit om te voorkomen dat u in financiële problemen komt. Om voorschotten te kunnen afdwingen is het belangrijk dat de verschillende schadeposten in kaart zijn of worden gebracht (zie ook stap 2). Als u over bewijsmiddelen beschikt waaruit blijkt dat u kosten heeft gemaakt die u zonder letsel niet zou hebben gehad, dan maakt dat het afdwingen van een voorschot eenvoudiger.

Stap 6: De definitieve schadevergoeding

Gedurende het schaderegelingstraject zal uw herstel nauwlettend gevolgd worden. Indien u op een gegeven moment geen klachten meer heeft en alles weer kunt wat u voor het ontstaan van het letsel ook kon, dan kan uw zaak worden afgewikkeld. Het wordt moeilijker als uw klachten niet verdwijnen. In dat geval zal een medische deskundige onderzoeken in welke mate er sprake is van blijvend letsel en wat de gevolgen hiervan zijn. Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald wat u in de toekomst nog wel en wat u niet meer kunt. Bijvoorbeeld of u nog kunt werken, maar ook of u het huishouden nog kunt doen of de klussen in en om het huis. Met deze informatie kunnen wij voor u de (toekomstige) schade gaan berekenen.

Stap 7: Afwikkeling

Als de aansprakelijke partij is bereid het gevorderde schadebedrag te betalen. Dan zal uw zaak snel, door middel van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, worden afgewikkeld.

Indien de aansprakelijke partij is het niet eens met het gevorderde schadebedrag doen ze een tegenbod. Dit is mogelijk als bepaalde schadeposten voor discussie vatbaar zijn. In dit geval ontstaat er meestal een onderhandelingsfase waarbij vaak alsnog de overeenkomst kan worden gesloten. Bij andere opties kunt u denken aan een minnelijk overleg, overleg met de manager bij de aansprakelijke partij, mediation, een beroep doen op Plan van Aanpak Langlopende zaken van het Verbond van Verzekeraars of de zaak voorleggen aan de Kamer Langlopende Letselschade Zaken van De Letselschade Raad. Tevens bestaat nog de deelgeschilprocedure.

Direct antwoord op al uw vragen

Scroll naar boven