Bedrijfsongeval? Verhaal kosten met Sincerus Letselschade!
home-sincerus-lezen

Letselschade door bedrijfsongeval

Het is een misverstand te veronderstellen dat een werkgever altijd aansprakelijk is indien er een bedrijfsongeval plaats vindt. De werkgever moet die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. Zijn die maatregelen niet genomen en de werknemer lijdt schade, dan is de werkgever aansprakelijk.

Wist u echter dat:

het na een bedrijfsongeval aan de werkgever is om aan te tonen dat hij de benodigde maatregelen genomen heeft (de werknemer hoeft niet te bewijzen dat bepaalde maatregelen, achterwege gelaten zijn);
indien de Arbeidsinspectie rapport opmaakt en aangeeft dat er geen sprake is van overtreding van de arbeidsomstandighedenwet of een andere wettelijke regeling, dit nog niet wil zeggen dat de werkgever de vereiste maatregelen genomen heeft;
de aangesproken werkgever zelf de schadevergoeding niet zal hoeven te betalen, als het goed is heeft de werkgever hiervoor een verzekering gesloten.

Sincerus Letselschade helpt u kosteloos bij het realiseren van een rechtvaardige schadevergoeding na een bedrijfsongeval.

Bel ons gerust voor een vrijblijvend advies over de mogelijkheden van genoegdoening: 085 – 760 60 13

Sincerus Letselschade is actief in:
Drenthe | Groningen | Friesland | Overijssel | Gelderland |
Flevoland | Noord Holland | Zuid Holland | Zeeland | Utrecht |
Noord Brabant | Limburg.

Letselschade-door-bedrijfsongeval

Direct antwoord op al uw vragen

Scroll naar boven